جهاد ماسکی

11 مهر 1399
اجتماعی کرونا، همدلی، جهاد ماسکی mp3 image قسمت 3

قسمت 3

در قسمت سوم رادیو اجتماعی همزمان با ماه مبارک رمضان، ضمن پاسداشت مقام معلم، اخبار و فعالیت‌‌های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی را می‌شنوید و درباره جهاد ماسکی دانشجومعلمان با شما صحبت خواهیم کرد.