15 تیر 1400

پادکست اجتماعی بچه های لب خط

*خانم خانم! این گُلُ ازم میخری؟ خانم؟ +چی میگی؟! میگم نمیخوام ! *توروoا +میگم نمیخوام،ول کن دیگه !!! *خانم! توروخدا این آخریشه ! بخر دیگه ! +باشه بابا باشه! بده من! *بفرمایید +چقد میشه ؟ *دو تومن ! +ای بابا بیا بگیر فقط برو

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند