13 تیر 1399

پادکست مقیاس

اپیزود 1 – رسوای جماعت […]
15 آبان 1399

پادکست مقیاس

اپیزود 3 – تقصیر من […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند