22 آبان 1400

رادیو حوا (اپیزود 14)

رادیو حوّا, [12.11.21 21:36] [In reply to رادیو حوّا] #اولین_پادکست_فصل_پاییز سر گرگ و میشی گفتم بشین، هوا ناکوکه سوز میشی میری بیرون سرما گرما میشی، دود میشی، نفس ی شهر رو بند میاری، بشین آفتاب بزنه، باهم میریم... گفتی:کم زبون بریز،
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser