26 مرداد 1399

گله

خوانش “گله” خوانش “گله گوینده: […]
27 شهریور 1399

چه زیباست

پادکست عاشقانه”چه زیباست” پادکست عاشقانه […]
2 مهر 1399

بیدار بمانیم

پادکست عاشقانه”بیدار بمانیم” پادکست عاشقانه […]
4 مهر 1399

دلبر کش

پادکست احساسی”دلبر کُش” پادکست عاشقانه […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند