23 فروردین 1400
بازارروزایرانیان

آموزش پرورش شتر مرغ

از روستا به خانه ها
26 فروردین 1400
بازارروزایرانیان

بروز کردن دامداری خودمون

از روستا به خانه ها
27 فروردین 1400
بازارروزایرانیان

آب پرتقال یا خورشت پرتقال!!؟؟

از روستا به خانه ها

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند