اعدام

۲۵ تیر , ۱۳۹۹

قسمت ۲۱: اعدام سرباز اسلوویک

سلام به همه. بیست و یکمین قسمت رادیو یِ منتشر شد؛ در این قسمت می‌خواهیم کتاب اعدام سرباز اسلوویک رو معرفی کنیم. لطفا رادیو یِ رو گوش کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
۵ شهریور , ۱۳۹۹

قسمت ۲۲: یاماها

سلام به همه. بیست و دومین قسمت رادیو یِ منتشر شد؛ در این قسمت می‌خواهیم کتاب یاماها نوشته محبوبه حاجیان نژاد رو معرفی کنیم. لطفا رادیو یِ رو گوش کنید و به دوستانتون معرفی کنید.