tpod
14 بهمن 1399

Nmana Radio _ Episode 019

اپیزود نوزهم از رادیو نمانا را می شنوید که در آن دکتر علیرضا عظیمی، مهمان آن است و مفصلا به موضوع رسانه در معماری میپردازند .
21 فروردین 1400

Nmana Radio _ Episode 029

اخلاق حرفه ای و بلاگری […]
29 فروردین 1400

Nmana Radio _ Episode 030

جایگاه زنان در معماری و شهر