tpod


چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟
در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم

در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم