اگر به دنبال انتشار پادکست خود هستید ، یا اگر برای پادکست خود نیاز به فید دارید و یا میخواهید فید پادکست خود را در پلتفرم ما هم ثبت کنید با ادمین کانال تلگرام ما تماس بگیرید.

و یا اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

اگر به دنبال انتشار پادکست خود هستید ، یا اگر برای پادکست خود نیاز به فید دارید و یا میخواهید فید پادکست خود را در پلتفرم ما هم ثبت کنید با ادمین کانال تلگرام ما تماس بگیرید.

و یا اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.