دیجیکالاکست، پادکست صوتی رسانه دیجیتال دیجیکالا، دیجیکالامگ است.
این پادکست در مورد علم وفناوری و دیجیتال و .. صحبت می کند.
امیدوارم شما هم از شنیدن این پادکست لذت ببرید

دوتامیم

 

    //]]>