قسمت سوم: طبیعت بشر

صفر – معرفی
۲۸ بهمن , ۱۳۹۷
قسمت دوم: دیگری برای دیگری
۲۸ بهمن , ۱۳۹۷
 
 
 
  • پادکست لوح سفید
  • قسمت سوم: طبیعت بشر
  • زمان : ۱۸:۲۸
 

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.