قسمت دوم: دیگری برای دیگری

قسمت سوم: طبیعت بشر
۲۸ بهمن , ۱۳۹۷
قسمت اول: زبان یک چاقوی تیز
۲۸ بهمن , ۱۳۹۷
 
 
 
  • پادکست لوح سفید
  • قسمت دوم: دیگری برای دیگری
  • زمان : ۲۰:۴۷
 

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.