بیگناه
۷ اردیبهشت , ۱۳۹۹
معرفی
۷ اردیبهشت , ۱۳۹۹

اپیزود ۰_کتابخانه و قرنطینه

کتابخانه و قرنطینه

رادیــو نمــانا بیانیست دیگرگونه از داستان ها، روایت های معماری و رازداران این هنر و فن ماندگار. که با شیوایی کلام می خواهد از همراهی کارکردی بین معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی با ادبیات و دیگر هنرهای هفت گانه اندیشه و تجربه ای نو خلق کند.
متن به قلم آرزو سماوات @arezouxs با خوانش و تدوین آناهیتا سماوات (سین ماوات) @sinmawhat

رادیـو نمـــانا در اینستاگرام: @nmanaradio | رادیــو نمـــانا در تلگـــرام: @nmanaradio

رادیــو نمـــانا در آپــارات : Nmana_Radio | رادیــو نمـــانا در یوتیــوب: nmana radio

رادیــو نمـــانا در تـوئیتــر: @nmanaradio | رادیــو نمـــانا در فیس بوک: Nmana Architecture

رادیــو نمـــانا در شنوتو : @nmanaradio | رادیــو نمـــانا در ناملیک : @nmanaradio