ایستگاه موسیقی-چرا باران همیشه روی من میبارد؟!
3 خرداد 1399
من کیستم؟
4 خرداد 1399

داستان بنز

شما شنونده داستان کوتاه بنز نوشته ابراهیم بهروزی خواهید بود .
نویسنده و کتابخوان : ابراهیم بهروزی
تهیه شده در مینیمالکست


تدوین: چنو استدیو
cheno_studio@

مینیمالکست در کست باکس:
https://castbox.fm/va/2238731
کانال تلگرام مینیمالکست:
t.me/minimal_cast
صفحه اینستاگرام مینیمالکست:
minimal_cast@