Logo_041
Episod 5
10 مرداد 1400
پادکست حوض زندگی
12 مرداد 1400

خلاصه زندگی نامه یونگ

به مناسبت یکصد و چهل و ششمین سالروز تولدش

قسمت دوم

صدا : رسول ماجانی

متن : میترا دانشور