اپیزود 2
3 اسفند 1400
بیت و بایت 36
5 اسفند 1400

خلاصه ای از کتاب مشکلات روانی انسان مدرن

اثر کارل گوستاو یونگ

صدا : رسول ماجانی

خلاصه نویسی: میترا محمد ربیع

ویرایش متن : رسول ماجانی

تدوین صدا : رسول ماجانی

وبسایت یونگ نگار :

https://jungnegar.ir/

لینک حامی باش :

https://idpay.ir/jungnegar/shop/451687

کانال تلگرام:

https://t.me/jungnegar

سایر لینک ها :

https://zil.ink/jungnegar

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند