کامران و نادیا
18 فروردین 1399
آریا
18 فروردین 1399

هر کسی دنبال چیزی است که ندارد

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند