tpod

رادیو انسانیت درواقع ابتدای درس های از زندگی های مختلفی هست. چه شاد، چه غمناک، چه با انگیزه و … . تیم رادیو انسانیت برای شما درتلاش است که آنچه لیاقت گوش های شما را دارد تولید کند. نویسنده، ادیتور و حتی گوینده برای شما نهایت تلاشش را میکند و همچنین به دلیل این تلاش پیشرفت میکنند. انسانیت درواقع دعوتی
است برای شما که به سمت اندیشه و تفکر بروید و در این چالش که بتوانید عقاید کهنه و قدیمی را کنار بگذارید، سر بلند بیرون بیایید. بهترین دین ما انسانیت است و تمام انسان های بزرگ در تلاش بودند که میان ما انسانیت را رواج دهند. ( حتی با استفاده از دین های دیگر .)
امید برای آنکه هرروز پیشرفت کنیم و برای گوش هایتان مفید باشیم.