پادکست معرفی کتاب ریاضی جامع تجربی خیلی سبز- رادیو ترنج
کتاب ریاضی جامع تجربی خیلی سبز
16 آذر 1399
نمایشخانه
اپیزود ۰۲ – نمایشخانه – سوءتفاهم
20 آذر 1399

اپیزود1

مهدی آذر یزدی

999 0۱ پادکست جهانشهر

اپیزود اول جهانشهر رو بخاطر نبود منابع مالی در فید رادیو ماموت منتشر می کنم ،من در پادکست جهانشهر در هر اپیزود به سراغ یک هنرمند می روم و از زندگیشون مستند رادیویی میسازم . اپیرود اول مهدی آذر یزدی

0