50 پنجاهم | آه از این راه دشوار، تهران!
پنجاهم | آه از این راه دشوار، تهران!
12 دی 1399
Radioejtemaei قسمت 7
قسمت 7
13 دی 1399

اپیزود چهارم

نامبرده: حسین سرشار

photo 2021 01 01 20 15 58 پادکست جهانشهر

اپیزود چهارم

حسین سرشار خواننده اپرا بازیگر و دوبلور بود ،سرشار پایان زندگی تراژیک واری داشت روایت از مرگش بسیار است حتی گفته اند که قربانی قتلهای زنجیره ای هم بوده ولی هیچ وقت اثبات نشده

اپیزود دوم جهانشهر( ناخدا ناصر)

0