قسمت اول – خروسخوان
3 آذر 1399
قسمت28
5 آذر 1399

سینما فرهنگ

یه روزایی تو یزد فقط یه سینما بود و اون هم سینما فرهنگ ،سینمایی که شاید خیلی ها رو عاشق فیلم کرده باشه والان یه خاطره محو شده است