هیرولیک | Herolic

به روایت بارد
۲۹ تیر , ۱۳۹۸
برسد به دست گربه های تئاتر شهر
۲ مرداد , ۱۳۹۸
هیرولیک | Herolic
هیرولیک | Herolic
the story of birth and life of superheroes
Herolic - E02 – Marvel vs DC

The story of birth and life of superheroes

All prepared: Faeeqe Tabrizi and Bardia Barj

Logo and Cover: Nasrin Shams

Soundtracks:

Avengers Endgame: One-shot By Alan Silvestri

Captain America: Groove Addicts, The Gateway  - Groove Addicts, Shadow Games

Superman - The Movie (1978) :John Debney, Royal Scottish National Orchestra

Iron Man 3: Bryan Tyler

Avengers (Age of Altron): Bryan Tyler - The Mission.Danny Elfman - It Begins

Herolic - E02 – Marvel vs DC
Herolic - E01 - Rise of the Heroes

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 5 =