وکالیوم 92
26 فروردین 1401
Episode 18
28 فروردین 1401

HAVARD 5(.بازی؟.)

.چقدر حقوق میخوای؟.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند