E00- تریلر پادکست گوزن‎
12 فروردین 1401
مروری بر نظریه عقده
16 فروردین 1401

HAVARD 3(.شک نمیکنی؟!.)

.فکر کن سکوت بیوفته تو خونتون جوری که قبلا هیچوقت مثل اون نبوده.شک نمیکنی؟!.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند