شما که غریبه نیستید بخش نهم
27 فروردین 1399
شروع فصل دوم ودا
27 فروردین 1399

بخشی از از نوشته ی اقای بازرگان که مربوط به چند سال قبل است.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند