tpod

رادیو حوا(بدریه)

برای همه ی محله های قدیمی و با صفا…
برای همه ی مردان و زنان قهرمان.
برای همه جنوبی های عالم.
برای بدریه ها که تاریخ مصور جنوب هستند…
.
.
.
نویسنده و خوانشگر :محمد ابراهیمی
تنظیم کننده :حمید صیاف زاده
عکاس :سیده راحیل موسوی
طراح کاور :کیاوش مهربانى
موسیقی متن :کارن همایونفر
موسیقی پایانی :واگرد از حیدو هدایتی

https://instagram.com/radiohavva?igshid=1178bri34mchq