Logo_041
اعتماد سازی در طراحی معماری
Namana Radio _ Episode 036
28 خرداد 1400
بیت و بایت قسمت ششم
3 تیر 1400

پادکست شماره 10 آموزش زبان انگلیسی از طریق موسیقی

بخش فرهنگی سفارت جمهوری ساحل عاج در ایران،
لذت شنیدن آهنگهای انگلیسی را با شما شریک می شود.
با زبان انگلیسی از طریق موسیقی آشنا شوید.

نام هنرمند : Sia

نام آهنگ : the greatest