اعتماد سازی در طراحی معماری
Namana Radio _ Episode 036
28 خرداد 1400
کی دل : تصویر – picture
31 خرداد 1400

و خروش گريه ام ناشاد
از دورن خسته ي سوزان
مي كنم فرياد ، اي فرياد ! ي فرياد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي بي رحمس
همچنان مي سوزد اين آتش…

نوشته ی شهراد محمودی / ساز موسیقی زمینه : دلآرا – مهدی پاکنژاد

نشر بدین 🙂

PlayPlay

بازدیدها: 2

Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser