رادیو نت سنتی
۲۷ فروردین , ۱۳۹۹
رادیو نت رامی
۲۷ فروردین , ۱۳۹۹

داماهی

رادیو نت: داماهی گوش کنیم

در بخش رادیو نت فقط موسیقی گوش کنیم

گروه داماهی در سال ١٣٩٣ تشکیل شده،این گروه با هدف تجربه ای نو در تلفیق موسیقی های معاصر با موسیقی جنوب ایران شروع به فعالیت کرد.

واژه «داماهی» از افسانه های قدیمی جنوبی گرفته شده و بیانگر ایده های هنری گروه است.

در افسانه های مردم جنوب ایران، از ماهی عظیم الجثه ای به نام «داماهی» یاد شده که در خلیج فارس می زیسته و در بطن خود یک آرمانشهر نهان داشته است.

موسیقی «داماهی» بدون اصرار به گونه یا سبکی خاص، حاصل همنشینی و همنوازی چند موزیسین ایرانی با گرایش ها و سلایق متنوع با خاستگاه های اقلیمی متفاوت است