tpod

داماهی

در بخش رادیو نت فقط موسیقی گوش کنیم

گروه داماهی در سال ١٣٩٣ تشکیل شده،این گروه با هدف تجربه ای نو در تلفیق موسیقی های معاصر با موسیقی جنوب ایران شروع به فعالیت کرد.

واژه «داماهی» از افسانه های قدیمی جنوبی گرفته شده و بیانگر ایده های هنری گروه است.

در افسانه های مردم جنوب ایران، از ماهی عظیم الجثه ای به نام «داماهی» یاد شده که در خلیج فارس می زیسته و در بطن خود یک آرمانشهر نهان داشته است.

موسیقی «داماهی» بدون اصرار به گونه یا سبکی خاص، حاصل همنشینی و همنوازی چند موزیسین ایرانی با گرایش ها و سلایق متنوع با خاستگاه های اقلیمی متفاوت است