سرطان جن فصل دوم
14 فروردین 1400
اپیزود سی و هفتم
14 فروردین 1400

اپیزود 3: تاثیرات سینما بر یک جامعه

هلو ملو اولین اپیزود تصویری هم منتشر شد دیگه از عنوان معلومه راجب چی صحبت میکنیم اگه دوست داشتی بیا همینو توی یوتوب ببین عزیز دل ، ادرس یوتوب توی پیج اینستا هست
من بای .