23 فروردین 1401

راديو واج 8

گپی با نسترن دُری در رابطه با فراز و نشیب های رابطه عاطفی اش و بوی خوشِ عشق :)
9 خرداد 1401

راديو واج 9

گپی با محمدامین چیتگران در رابطه با فراز و نشیب های زندگی اش و گذشتن ها و رفتن ها و شاید ماندن ها :)