Logo_041
1 مهر 1399

طراحی اپلیکیشن و وب سایت

طراحی اپلیکیشن و وبسایت روش های طراحی اپلیکیشن و وبسایت زبان های برنامه نویسی طراحی اپلیکیشن و وبسایت
1 مهر 1399

پادکست خنیا

پادکست خنیا
2 مهر 1399

پادکست معماری آرکی کستر

پادکست معماری آرکی کستر
2 مهر 1399

پادکست پرسه

Parseh Podcast در پرسه، من از کنجکاوی‌هام، گشت‌وگذارهام و پرسه‌هام لابلای کتاب‌ها میگم