دسته عاشقانه

29 فروردین 1399
Ilka Podcast 04 500 آسمان هم که بارانی‌ست ...! - سید علی صالحی

آسمان هم که بارانی‌ست …! – سید علی صالحی

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
3 اردیبهشت 1399
LOVE دوست داشتن

دوست داشتن

پادکست صوتی”دوست داشتن” دوست داشتن، […]
4 اردیبهشت 1399
Ilka Podcast 04 500 عشق امروز روی صندلی آخر کلاست مرد !" - علی ایلکا

عشق امروز روی صندلی آخر کلاست مرد !” – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
8 اردیبهشت 1399
apel رادیو دل

رادیو دل

Radio Del / رادیو دل رادیو دل رادیوی عاشقانه های شبانه