14 اردیبهشت 1399

رادیو نشیب

اپیزود اول (به سادگی تو) […]
19 اردیبهشت 1399

ما هستیم

پادکست صوتی حماسی”ما هستیم” پادکست […]
25 اردیبهشت 1399

مجسمه – علی ایلکا

https://t.me/deklamehaye_ali_ilka
4 خرداد 1399

من کیستم؟

دکلمه عاشقانه”من کیستم؟” دکلمه عاشقانه”من […]