tpod
22 تیر 1399

radio hame رادیو همه

اپیزود سوم: باربو سخن می‌گوید […]
22 تیر 1399

radio hame رادیو همه

اپیزود دوم: سقراط مجروح «یک […]
23 تیر 1399

radio hame رادیو همه

اپیزود اول: کاری صورت خواهد […]
23 تیر 1399
ایستگاه ششم: موسیقی

آموزش زبان انگلیسی Talk Stop

در این ایستگاه باهم انواع موسیقی و شیوه صحبت در موردشون رو یاد می‌گیریم. بعد از پایان این اپیزود شما قادر خواهید بود به راحتی با استفاده از موضوع موسیقی سر صحبت رو در انگلیسی باز کنید. مکالمه های این اپیزود از سایت eslfast و کتاب Touchstone گرفته شده است.