tpod
23 اسفند 1399

اپیزود بیست و نهم

اپیزود بیست و نهم
25 اسفند 1399

شهر من 9

تکنولوژی و آینده ی مراکز […]
25 اسفند 1399
ایستگاه چهاردهم: مصاحبه کاری

آموزش زبان انگلیسی Talk Stop

در این قسمت به بررسی لغات و اصطلاحات مورد نیاز در یک مصاحبه کاری می‌پردازیم. بعد از اتمام این استگاه شما قادر خواهید بود که از ان اصطلاحات در یک مصاحبه کاری استفاده کنید. تمامی مکالمات این اپیزود از English Business Pod استخراج شده است.
25 اسفند 1399

اپیزود سی ام

اپیزود سی ام