10 فروردین 1398
TT اپیزود صفر: نقطه صفر مرزی

اپیزود صفر: نقطه صفر مرزی

دیباچه ای بر رادیو ترچشم
10 فروردین 1398
TT قسمت اول: طلای بیست و چهار عیار

قسمت اول: طلای بیست و چهار عیار

درآمدی بر زندگی در جهان سوم
10 فروردین 1398
TT قسمت دوم: تابلوهای عاشق

قسمت دوم: تابلوهای عاشق

نگاهی طنز به دنیای تابلوها
10 فروردین 1398
TT قسمت سوم: یلدای خیالی

قسمت سوم: یلدای خیالی

شب طولانی برادرجان
10 فروردین 1398
TT قسمت چهارم: زلزله هشتاد میلیونی

قسمت چهارم: زلزله هشتاد میلیونی

طنزی بر وضعیت تیم ملی در آستانه جام ملت ها
10 فروردین 1398
TT قسمت پنجم: کودتای خیابون کاخ

قسمت پنجم: کودتای خیابون کاخ

عاشقانه ای سیاسی در حال و هوای کودتای 28 مرداد
31 اردیبهشت 1398
OBCB870111 قسمت ششم: آخرین لبخند

قسمت ششم: آخرین لبخند

جامعه شناسی لبخند در ایران