پادکست کرن


پادکست کرن کاری از بردیا دوستی هست. بردیا هر بار آهنگی رو انتخاب میکنه و به شکلی بسیار زیبا و حرفه ای از زوایای مختلف اون آهنگ رو تحلیل میکنه .
بین پادکست های ایرانی واقعا جای خالی همچین کاری حس میشد.

بردیا دوستی به بهترین شکل جای خالی اون رو پر کرده.
رویکرد اصلی پادکست کرن روی موسیقی اصیل ایرانی است.

امیدوارم همونطور که من از شنیدنش لذت بردم شما هم دوس داشته باشید//]]>