1 اسفند 1400

THE paciknowz

#5 life after graduation زندگی […]
19 بهمن 1400

THE paciknowz

LETS CHAT #4 in this […]
11 بهمن 1400

THE paciknowz

PERSIAN MYTHOLOGY #1 YES WE […]
4 آبان 1400

THE paciknowz

2: WHATS WRONG WITH DC […]

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند