9 خرداد 1401

راديو واج 9

گپی با محمدامین چیتگران در رابطه با فراز و نشیب های زندگی اش و گذشتن ها و رفتن ها و شاید ماندن ها :)
23 فروردین 1401

راديو واج 8

گپی با نسترن دُری در رابطه با فراز و نشیب های رابطه عاطفی اش و بوی خوشِ عشق :)
16 شهریور 1399

RadioVaj7

HAPPY BOOKSELLER
1 شهریور 1399

راديو واج ٧

در جامعه اى كه دَغدَغه ى نان هست ، اينكه تو بخواى به آدَما بگى كه بياين كتاب بخرين بعضى وقتا حِس ميكنى كه انتظارِ زيادى دارى از ادما ؛)