kiankosari

19 اردیبهشت 1400

صفر – اَلَکی

یادته های زندگیتو یادته؟
16 اسفند 1399

منفی یکم – زهر

چطور باید وقتی لالی ، فریاد بزنی!؟
14 دی 1399

منفی دوم – آرزو

اگه آرزوی چیزیو داری ... حتما ... حتما استعدادشم درونت خوابیده بیدارش کن با یه ترانه قدیمی و آروم و...کمی نوازش :)
6 دی 1399

منفی سوم – در احوال انتظار بهار

Radio KeyDell : و حقیقت […]