30 آذر 1399

صفا و دوستان : کاش – I wish

کاش...
30 آبان 1399

کی دل : باد – Wind

با دنبال کردن صفحات مجازیمون […]
4 مهر 1399

صفا و دوستان : لبخند – Smile

- لبخند حالتی از چهرهٔ انسان است که با تکان خوردن عضلات نزدیک به دو گوشهٔ دهان شکل می‌گیرد. اثر خنده را می‌توان در کنار چشم‌ها نیز مشاهده نمود. لبخند معمولاً بیانگر شادی و تفریح و لذت درونی انسان‌هاست.