12 مهر 1400

کی دل : مدت هاست – It’s been a long time

خودش از گریه ام فهمید مدت هاست مدت هاست...
14 شهریور 1400

کی دل : الفِ آزادی

دروغ بزرگ؟ شاملو و شجریان و نوشته از اخوان ثالث...
17 مرداد 1400

کی دل : ( اَلَکی – fake ) 2

چیزی نمیخوام گرچه از اولم چیزی نمیخواستم واقعا علامت سوال بودم فقط احساس کردم یه جاهایی خودمو پیدا کردم با اینکه گفتن و نگفتنش فرقی نمیکنه ولی بازم قضاوت آزاد
13 مرداد 1400

صفا و دوستان : کبود – livid

با شنیدن کبود یاد چی میوفتی؟ مذهبی باشی یا نباشی، اگه اسم هر کسی که دوستش داری و واژه ی کبود با هم تو یک جمله بیان، چه واکنش و حسی داری؟ دارم واقعا ازت می پرسم، چه واکنشی داری و چه بلایی سر باعثش میاری؟ نوشته ی یکی از دوستامون و بر اساس احساس و اتفاقی واقعی... با صدا و فریاد من، کیان کوثری