19 فروردین 1398
پادکست بهترین خودت شو

اپیزود 9: عادت

انسان ها اصولاً به چیزهایی […]
17 فروردین 1398
پادکست بهترین خودت شو

اپیزود 8: تا آخرین نفس

خودباوری و روحیه داشتن، موضوع […]
17 فروردین 1398
پادکست بهترین خودت شو

اپیزود 7: انگیزه آهنین

در اپیزود هفتم بهترینِ خودت […]
17 فروردین 1398
پادکست بهترین خودت شو

اپیزود 6: خورشید درون

اکثر افراد در سال جدید […]