حکمتِ کهن _جهانِ نو
19 شهریور 1400
اسطوره ای نو در آسمان۲
23 شهریور 1400

اپیزود نهم فصل سوم رادیو بروکا”فرویدگرافی”

اپیزود نهم از فصل سوم رادیو بروکا “فرویدگرافی”

برگرفته از کتاب”درس های فروید برای زندگی” اثر”برت کار”

در این کتاب هشت درس از میان نوشته‌های فروید به زبانی ساده تقدیم خواننده می‌شود. این هشت درس عبارتند از: چگونه بزرگ‌ترین موفقیت خویش را برباد دهیم / چگونه از کاه کوه می‌سازیم / چگونه رازی نهان و عمیق را لو می‌دهیم / چگونه عاشق می‌شویم / چگونه کل خانواده خود را از بین ببریم… اما از راه درست / چگونه جوکی واقعا بامزه را ضایع می‌کنیم / چگونه گذشته را فراموش کنیم / چگونه پاک ناچیز می‌شویم.

گویندگان: مسعود حبوباتی و زهرا صدیقی

آیتم: زهرا پورمندیان

نویسنده: مسعود حبوباتی

بازدیدها: 57