ایستگاه بیست و یکم: جرم
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
22 اردیبهشت 1400
سکوت | رادیو بروکا
24 اردیبهشت 1400

پادکست عاشقانه‌ی “دلبر”

روایت فتح را از بوسیدن گونه‌ات
متوجه شدم،
از نوازش دستانت
متوجه شدم.

گوینده و نویسنده: مسعود حبوباتی

تنظیم: پژواک ماهور

میتونید با مراجعه صفحه اینستاگرامی گوینده، به ویدیو پادکست ها دسترسی پیدا کنید