Logo_041
ارمغان پادكست- سري دوم – اپيزود 4
19 اردیبهشت 1400
روانشناسی و دین
22 اردیبهشت 1400

قسمت صفر: شهر راز

اگر هرکس توی مغزش یک والت دیزنی برای کودکی اش داشته باشد، والت دیزنی من پیاده روهای ماجرادار شیراز است.