سرطان جن 9
26 شهریور 1399
پادکست لاجورد
پادکست لاجورد – اپیزود ۰2
28 شهریور 1399

پادکست عاشقانه”چه زیباست”

پادکست عاشقانه و احساسی “چه زیباست”

گوینده: مسعود حبوباتی

متن: ابوالفضل عظیم پور

میتونید با مراجعه صفحه اینستاگرامی گوینده، به ویدیو پادکست ها دسترسی پیدا کنید

0