به هوش و استعاد برجسته خود اعتماد کنید
۲۰ مرداد , ۱۳۹۹
Radio Blue Cell
۲۰ مرداد , ۱۳۹۹

اپیزود ۲

اپیزود ۲

همیشه فکر میکنیم رو به رویی خیلی راحته چون حواسمون به رو به رومون هست، خیال میکنیم این پشت سرمونه که خیلی ناشناخته است چون رومون بهش نیست، اما تا حالا به این فکر نکردیم که چقدر سخت و عجیبه، رو به رویی با اون چیزایی که همیشه خواستیم نبینیمشون، همیشه رو به رومون بودن، همراهمون بودن اما چشمامون رو بستیم روشون.. چون با دیدنش دیگه نمیتونیم از مسئولیتا فرار کنیم!