tpod

قسمت 2 – رو به رو!

همیشه فکر میکنیم رو به رویی خیلی راحته چون حواسمون به رو به رومون هست، خیال میکنیم این پشت سرمونه که خیلی ناشناخته است چون رومون بهش نیست، اما تا حالا به این فکر نکردیم که چقدر سخت و عجیبه، رو به رویی با اون چیزایی که همیشه خواستیم نبینیمشون، همیشه رو به رومون بودن، همراهمون بودن اما چشمامون رو بستیم روشون.. چون با دیدنش دیگه نمیتونیم از مسئولیتا فرار کنیم! موزیک متن: Hawaii Oslo | Hania Rani